25.10.20

חברי סגל יקרים,

שרון לוזון יו"ר הוועד הודיע על רצונו לפרוש מוועד סגל ההוראה.
 
אנו מבקשים להודות לשרון על תרומתו הגדולה ורבת השנים לשיפור מעמדם ותנאי העסקתם של חברי הסגל. אין ספק ששרון השאיר את חותמו. נאחל לו בהצלחה בכל אשר יפנה.
 
גלית הדרי פרשה גם היא מהוועד מסיבות אישיות ונאחל גם לה בהצלחה.
 
את מקומם של שרון וגלית תפסו דורון טימור ולי אשל רובינשטיין שהיו הבאים בתור ע"פ תוצאות הבחירות שנערכו לאחרונה.
 

לתפקיד היו"ר נבחרה איריס פייט ולתפקיד הסיו"ר נבחר דורון טימור.