לאחרונה קיבלתם את כתב המינוי אנא בידקו אותו כמפורט כאן בדיוור שהועד שלח