לתקנון ועד סגל ההוראה באוניברסיטה הפתוחה יש ללחוץ כאן