הבחירות הראשונות לועד (בעבר: ''מועצת הסגל האקדמי הזוטר'') התקיימו בשנת 2011. מדי שלוש שנים (בעבר - שנתיים) נבחרים חברי הועד בבחירות דמוקרטיות על ידי כלל סגל המנחים והמרכזים באוניברסיטה הפתוחה.

להלן פירוט הרכבי הועד שפעלו לקידום המעמד והתנאים של המרכזים והמנחים:

יולי 2017: שרון קיטרון, שרון לוזון, גדי און, נועה לויכטר, שלי הופמן, אביעד מנשה.              

* חילופים במהלך הכהונה - שלי הופמן פרשה ובמקומה נכנס גל לוי. 

יולי 2015: שרון קיטרון, שרון לוזון, גדי און, עידית נבו, נועה לויכטר, רותם פיק-אלוני, אביעד מנשה.              
* חילופים במהלך הכהונה - רותם פיק-אלוני פרשה ובמקומה נכנס רון ויידברג. 

יולי 2013: שרון קיטרון, גיל פישהוף, יפית יצחק, יקותיאל (קותי) שהם, דפנה כהנא, חזי נוימן, דרור
               בר-ניר. 

* חילופים במהלך הכהונה -  יקותיאל (קותי) שהם פרש ובמקומו נכנס שרון לוזון.

יולי 2011: שרון קיטרון, שרון לוזון, גיל פישהוף, יפית יצחק, יניב בר-אילן, דוד לופו, דרור בר-ניר.