בסקר הוראה דורגה האוניברסיטה הפתוחה ראשונה מבין האוניברסיטאות בארץ. 
אנו עומדים בקשר עם הנהלת האוניברסיטה ונעדכן בהמשך
ביום חמישי 28.8 בשעה 19:30, תתקיים פגישה עם מנחים ומרכזים של התואר השני בקמפוס רמת אביב בקלאוזנר

בימים אלו מתקיים משא ומתן על הסכם קיבוצי חדש