טבלאות שכר המנחים* - מעודכן לדצמבר 2014.

טבלאות שכר המנחים ** - מעודכן לדצמבר 2009.


טבלת דירוג השכר של מרכזי הוראה ("מסמך גרשון" סעיף 7 - מעודכן לינואר 2014).

* על פיהן נקבע שכר המנחים החל מהסכם הקיבוצי 2015.
** על פיהן נקבע שכר המנחים החל מהחלת ההסכם הקיבוצי שנחתם בשנת 2011 ועד החלת ההסכם הקיבוצי שנחתם בשנת 2015.