בשעה קשה זו אתם יכולים לבחור אם/איך לשתף את חבריכם העובדים באוניברסיטה הפתוחה באבלכם ולשמור על זכויותיכם בזמן השבעה.

להלן נוהל מצורף כאן