מנחה בעל ותק של שלוש שנים שהנחה לפחות בשלושה סמסטרים בשלוש שנים אלו, והאו"פ מבקשת להפסיק את עבודתו מסיבה שאפשר להגדירה  כ"אי התאמה", יקבל הודעה מנומקת, והוא זכאי לשימוע שבו יוכל להשמיע הסתייגויותיו בעניין. אם למרות הסתייגויותיו הוחלט להפסיק את עבודתו, הוא יכול לערער על כך בפני ועדה, שיהיו חברים בה את ראש המחלקה האקדמית או דיקן הלימודים, ראש מינהל משאבי אנוש ונציג הועד. אם מבקש המנחה לערער גם על החלטת ועדה זו, יכול יו"ר הועד לערער בשמו לסגן הנשיא לעניינים אקדמיים לקבלת החלטה סופית.

במקרה  שסיבת הפסקת העבודה אינה "אי התאמה" אלא אי פתיחת קבוצות עקב ירידה ברישום, יחול אותו המנגנון המפורט לעיל. בתנאי  שלמנחה ותק באוניברסיטה הפתוחה של חמש שנים ומעלה והנחה במהלך תקופה זו לפחות בשמונה סמסטרים, והיקף משרתו הממוצע בארבע הסמסטרים שקדמו להחלטה היה של 50% לפחות לגבי מנחה המועסק במסלול עמית הוראה או שלוש קבוצות בממוצע לסמסטר למנחה המועסק במסלול מורה מן החוץ.

בכל מקרה של סגירת קורס או סירוג קורס, על האוניברסיטה הפתוחה  להודיע על כך סמסטר שלם מראש לועד ולכל המנחים הרלוונטיים במערכת.