חברי סגל ההוראה זכאים לקבל ייעוץ משפטי בעלות מופחתת באמצעות ועד סגל ההוראה. הועד מפנה לייעוץ משפטי מסובסד במקרים בהם יש להערכתה צורך בהתערבות או התייעצות משפטית בעניין תנאי העסקתו ו/או יחסי העבודה של העובד עם האוניברסיטה הפתוחה.

באם אתם מרגישים כי נעשה לכם עוול אנא פנו אלינו.