במקרה של ארוע טבע ו/או לחימה בהן סגור מרכז לימוד ולא מתקיימים שיעורים, המנחה יקבל את מלוא שכרו על השיעור שבוטל. יש להשלים את השיעור, ובעבור ההשלמה יקבל המנחה פיצוי בדמות שכר שעתי.