במקרה של ארוע טבע ו/או לחימה בהן סגור מרכז לימוד ולא מתקיימים שיעורים, המנחה יקבל את מלוא שכרו על השיעור שבוטל. יש להשלים את השיעור, ובעבור ההשלמה יקבל המנחה פיצוי בדמות שכר שעתי. 

השלמות שעורים במקרה של מצב חירום בדרום