מנחה זכאי לדמי הבראה רק לאחר שהשלים את שנת עבודתו הראשונה.
מספר ימי ההבראה מחושב בהתאם לוותק שצבר המנחה באוניברסיטה ובהתאם להיקף המשרה בקבוצות, שהנחייתן כלולה במסגרת ההסכם הקיבוצי.
 
להלן טבלת מכסת ימי ההבראה לפי ותק למשרה מלאה:
 

שנות ותק
באוניברסיטה
מכסת ימי
הבראה לתשלום
למשרה מלאה
1-0 5 ימים
3-2 6 ימים
10-4 7 ימים
15-11 8 ימים
19-16 9 ימים
20 ואילך 10 ימים
 

  
למנחה שמועסק במסלול עמית הוראה: היקף המשרה נקבע לפי מספר השעות בסמסטר ומספר הסטודנטים (ראו אחוז המשרה הנקוב בתלוש השכר). תשלום דמי ההבראה מבוצע פעמיים בשנה במשכורת מרס ובמשכורת ספטמבר.
למנחה שמועסק במסלול מורה מן החוץ:  לצורך חישוב ימי הבראה לתשלום, 30 שעות לחודש הן משרה מלאה. תשלום דמי ההבראה מבוצע באופן חודשי.
מדי שנה, בדרך כלל בחודשי הקיץ, מתעדכן ערכו של יום ההבראה.