רשות המחקר פועלת לעידוד המחקר של כל חברי הסגל באוניברסיטה הפתוחה, באמצעות סיוע באיתור מקורות חיצוניים למימון מחקרים ובהפניית בקשות אליהם. כמו כן מקדמת הרשות מחקרים על-ידי תמיכה ישירה באמצעות מענקים, מלגות והשתלמויות לצרכי מחקר. הרשות מרכזת ומעבירה לחברי הסגל מידע שוטף על מקורות מימון, ואחראית למעקב הכספי והמנהלי אחר הצעות המחקר שהוגשו דרכה וזכו למימון.

מנחה שהוא דוקטורנט זכאי להשתתפות של האו"פ בנסיעות לכנסים להצגת מאמרים, עד לגובה של 1000 דולר. כדי  לזכות במימון, יש להגיש בקשה לרשות המחקר. אישור המימון מותנה בהחלטה של ועדת ההיגוי. ועדה זו מתכנסת במועדים קבועים מראש במהלך שנת הלימודים. על מועדים אלה אפשר להתעדכן באתר האו"פ: או"פ ראשי – מחקר – מידע לחוקרים – מימון פנימי.
 
פרטים וטפסים בקישור הבא - http://www.openu.ac.il/research_authority/maankim.html
לפרטים נוספים יש לפנות לרשות המחקר:

טבלה עדכנית של מענקי המחקר להם זכאים חברי סגל ההוראה.

מזכירת רשות המחקר: שני ליבל בר This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
טלפון: 09-7781133/4/5 
פקס: 09-7780781.