במסגת ההסכם הקבוצי למנחים, מעמידה האוניברסיטה תקציב יעודי בסך 200,000 ש"ח להשתתפות במימון השתלמויות וקורסים רלוונטיים לצורך ההתעדכנות האקדמית של חברי סגל ההוראה. סכום זה אינו במקום הסיוע דרך רשות המחקר.
 
לניצול ההטבה יש לפנות למדור מנחים.